Kindercoaching

Wat als je kind niet lekker in zijn/haar vel zit, moeite heeft met bepaalde situaties of door omstandigheden uit evenwicht is geraakt? Als ouder maak je je zorgen en je wilt je kind graag helpen, maar soms is het moeilijk om grip op de situatie te krijgen. Er wordt veel van kinderen verwacht in de huidige maatschappij en het is dan ook niet gek dat kinderen of jongeren soms het gevoel hebben dat het teveel wordt. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat kinderen steeds minder gaan vertrouwen op zichzelf en erg hun best gaan doen om maar te voldoen aan 'de norm'. Dit kan resulteren in o.a. frustratie, boosheid of onzekerheid.

Together Kindercoaching kan hulp bieden. Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende hulpverlening voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.
Als kindercoach ga ik uit van de talenten en mogelijkheden van een kind of jongere. Ik ga uit van een oplossingsgerichte manier van denken, waarbij het kind of jongere gestimuleerd wordt om zelf of samen een oplossing te vinden.
Een kindercoach geeft dus geen kant en klare oplossing maar kijkt mee en zoekt samen met het kind, de jongere of de ouder mee naar een oplossing.
Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, te oefenen en te ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij of zij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij of zij daar in vergelijkbare, maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Voorbeelden van onderwerpen waar ik kinderen mee kan helpen zijn:
*Weerbaarheid
*Sociale vaardigheden
*Faalangst
*Zelfvertrouwen
*Omgaan met boosheid
*Pesten (gepest worden of zelf pesten)
*Concentratieprobleem
*Omgaan met een scheiding
*Verdriet en rouwverwerking
*Leerproblemen
Heeft u een ander thema of een vraag, neem dan gerust contact met mij op.

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar kunnen de training "weerbaar communiceren voor pubers" volgen.
Voor pubers zijn er niet zoveel leuke en uitdagende trainingen beschikbaar.
En toch zijn er veel vragen op het gebied van emoties en gedrag bij pubers.
De ene puber is voortdurend brutaal en de ander laat over zich heen lopen.
En op school en bij vrienden doen ze dat precies andersom dan thuis.
Als ouder maak je je soms zorgen over hoe onhandig je puber reageert in sociale situaties.
Tijdens deze training staat niet het voordeel van ouders en leerkrachten voorop, maar het voordeel voor de puber in verschillende situaties.
Zowel voor thuis, op school, bij vrienden, bij de sport en eventueel voor het werk leert een puber hoe het op een elegante manier zijn zin kan krijgen met instandhouding van een goede relatie met de ander.