Onderwijsbegeleiding

Er wordt tegenwoordig veel van kinderen gevraagd op school en het is dan ook helemaal niet raar dat er soms externe hulp nodig is. Als ouder wil je je kind met alle liefde helpen, maar soms willen kinderen hulp op dit gebied maar tot op bepaalde hoogte aannemen.

Together biedt begeleiding aan voor kinderen die moeite hebben met: spelling, werkwoordspelling, ontleden, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, het maken van een spreekbeurt of werkstuk, plannen, organiseren of hun werkhouding.
De leerstof van school wordt tijdens de onderwijsbegeleiding herhaald en extra geoefend.

Pre-teaching is ook een mogelijkheid. Hierbij worden de komende onderdelen die uw kind op school krijgt alvast doorgenomen.
Als uw kind moeite heeft met het maken van huiswerk dan is huiswerkbegeleiding ook een optie.


Voor ieder kind die te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren. Bij Together wordt hiervoor de "Ik leer leren" training aangeboden.
Deze training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 7,8 en de brugklas. Ook jongeren op de middelbare school die vastlopen omdat ze de basisschool op hun sloffen doorliepen, hebben erg veel aan de training.
MBO-ers en HBO-ers volgen de training (meest individueel) om er hun voordeel mee te doen om effectiever en meer efficiënt te leren.
De training kan gegeven worden in groepjes op school of in de praktijk maar individuele trajecten kunnen ook. Er zijn vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.
Kijk voor meer informatie op www.ikleerleren.nl