Visie

De naam "Together" zegt eigenlijk alles al. Samen bereik je vaak meer dan alleen. In mijn werk ga ik uit van een ecologische visie, een kind staat in verbinding met de wereld.
In de meeste gevallen heeft een kind ouders of verzorgers, gaat naar school, woont in een wijk, in een stad, gaat misschien naar een sportclub, heeft familie en al die mensen die om een kind heen staan hebben invloed op het leven van een kind.

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën hoe invulling aan deze invloed moet worden gegeven. Vaak gaan we hierbij vooral uit van wat wij hierin zelf belangrijk vinden. Maar hoe ervaart het kind zelf deze invloed en in hoeverre lopen de ideeën van de anderen synchroon met de ideeën of wensen van het kind zelf? Onder welke condities kan het kind zichzelf het best ontplooien?
Wij kijken vaak naar eindresultaten, maar zijn die niet van meer factoren afhankelijk dan alleen intelligentie en inzet?

Vaak wordt ons handelen en denken bepaald door ervaringen uit het verleden en onze verwachtingen voor de toekomst maar wie het perspectief van een kind kan innemen, verlaat zijn eigen oordeel en staat meer open voor de gedachtes van een kind.
Ik hoop dat ik een coach en begeleider mag zijn die de verbinding kan leggen tussen wie we samen zijn en wat we samen kunnen doen.

De kleuren van het logo zijn evenals de naam bewust gekozen. Groen staat voor hulp, groei, vertrouwen, hoop en vriendelijkheid. In mijn praktijk hoop ik op vriendelijke wijze hulp te bieden aan wie dat nodig heeft zodat hij of zij kan groeien en met hoop en vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan!

De kleur magenta staat voor raad, intuïtie, verandering en passie. Ik werk met passie samen met kinderen, ouders en collega's en vertrouw hierbij op mijn intuïtie. Soms zit je vast in een bepaalde manier van denken en door raad aan te nemen van iemand anders kan er verandering plaatsvinden waardoor je verder kunt komen in het leven.