Werkwijze

Nadat u contact met mij hebt opgenomen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Van te voren stuur ik u via de e- mail een intakeformulier.
Dit intakeformulier ontvang ik graag een aantal dagen voor het intakegesprek van u terug.

Intakegesprek
Het coachingstraject begint met het intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek wordt gewerkt met het "Coachee spel".
Het spel bevat vragen en opdrachten over verschillende thema's en met deze informatie kan de coachvraag geformuleerd worden.
Tijdens de intake bepalen we het doel of de doelen en spreken we verwachtingen uit.
Als het een aanmelding betreft voor huiswerkbegeleiding of onderwijsbegeleiding dan is een intakegesprek niet nodig maar spreken we bij de telefonische kennismaking af wanneer we het doel bereikt hebben en hoeveel sessies we nodig denken te hebben.

De coachingsfase
De kindercoach werkt vooral oplossingsgericht en in een kortdurend traject met het kind. We bespreken samen hoeveel sessies we nodig denken te hebben. Door middel van het voeren van coachingsgesprekken gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden wordt aan de coachvraag gewerkt. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Tijdens de sessies werk ik met verschillende spelvormen en methoden, passend bij uw kind.

De evaluatie
Aan het eind van het traject, volgt er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we hoe het nu gaat met uw kind en hoe het traject verlopen is: wat we gedaan hebben en hoe uw kind zich daarbij voelde.